معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی گفت:مرجان های ( آبسنگ ها ) خلیج فارس و جزایر مهم آن از جمله قشم پایش می شوند.

به گزارش زیست آنلاین از ایرنا حمید علیزاده اظهار کرد:وضعیت مرجان های دریایی از نظر تاثیر فاکتورهایی مانند شوری، کدری ، دما و اسیدی بودن آب مورد پایش و بررسی قرار می گیرند.

وی افزود:مرجان ها دارای اکوسیستم بسیار حساس و شکننده ای هستند از این رو نسبت به شرایط نامطلوب دریایی مانند کدری آب، دما و شوری واکنش نشان می دهند و در بسیاری موارد این عوامل موجب از بین رفتن آنها می شود.

علیزاده ادامه داد:برای پایش و اندازه گیری مرجان ها در خلیج فارس، بر روی دستگاه های اندازه گیری سنسورهایی نصب می شود که به صورت ثابت و متحرک عمل می کنند، این داده ها جمع آوری و در آزمایشگاه پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی مورد آزمایش قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: در صورت تامین منابع مالی عملیات پایش مرجان های خلیج فارس و جزایر مهم این حوضه آبی تا یکسال ادامه خواهد داشت.

مرجان دریایی یکی از جانوران پست است که در شاخه مرجانیان و رده گُل سان زیان (آنتوزوآ) رده بندی می شود.

مرجان ها فقط 1 درصد از بستر دریاها را پوشش می دهند. این موجودات 25 درصد از تمام حیات دریا را در خود حفظ می کنند و بسیاری ازانواع ماهی ها در مرجان ها زندگی می کنند. هر کدام از مرجان ها یک اکوسیستم کامل هستند.

خلیج فارس به عنوان یکی از زیستگاه های مرجان های دریایی است از این رو از اهمیت زیادی برخوردار است.


منبع:ایرنا