مدیر گروه پستانداران سازمان محیط زیست خبر داد

آغاز مطالعات انتقال گوزن های زرد از جزیره اشک

مدیر گروه پستانداران سازمان محیط زیست از آغاز مطالعات انتقال گوزن های زرد از جزیره اشک ظرف یک ماه آینده خبر داد و گفت: پس از این مطالعات با اعتباری معادل ۱۶۰ میلیون تومان مرداد ماه سال اینده گوزن ها به سایت های مطالعه شده منتقل می شوند.

به گزارش زیست آنلاین از مهر سید محمد نصرتی افزود: در حال حاضر حدود 12 سایت تکثیر گوزن زرد در اسارت در کشور وجود دارد که بیشترین سایت ها از سال 86 به بعد تاسیس شده است.


دشت ناز ساری تنها سایت استاندارد تکثیر گوزن زرد


به گفته وی اولین سایت تکثیر گوزن زرد در دشت ناز ساری تاسیس شد که می توان گفت تنها سایت استاندارد به لحاظ وسعت و سایر امکانات در کشور برای تکثیر و پرورش این گونه در معرض انقراض است.

وی با بیان اینکه وسعت این سایت حدود 50 هکتار است اظهار داشت: در ابتدا در این سایت حدود 110 راس گوزن زرد وجود داشت که برای تعدیل جمعیت تعدادی از این گوزن ها به دیگر سایت های تکثیر اینگونه در سایر نقاط کشور منتقل شدند و در حال حاضر حدود 30 رای گوزن زرد در دشت ناز ساری وجود دارد.


40 گوزن زرد در سایت ونو ایلاموی با اشاره به اینکه به غیر از دشت ناز تنها سایتی که از نظر تکثیر اینگونه در معرض انقراض موفق بوده سایت ونو در ایلام است تصریح کرد: در حال حاضر در این سایت نیز حدود 40 راس گوزن زرد وجود دارد.
رئیس گروه پستانداران سازمان محیط زیست اظهار داشت: در سایر سایت های پرورش و تکثیر گوزن زرد در کشور کمتر از 10 راس گوزن زرد وجود دارد و از آنجایی که این سایت ها در مکان های مختلف و بدون مطالعه تاسیس شده اند موفقیت چندانی نداشته اند.


آغاز مطالعات انتقال گوزن های زرد از جزیره اشک ظرف یک ماه آینده


نصرتی تاکید کرد: سازمان محیط زیست برای جمع آوری ساماندهی و انتقال گوزن های زرد از سایت های مختلف در کشور برنامه ریزی کرده است.


احیا گوزن زرد تنها با دو سوم جمعیت طبیعی این گونه


به گفته وی در حال حاضر جمعیت گوزن زرد در کل کشور حدود 350 راس است که از این تعداد حدود 220 راس در جزیره اشک دریاچه ارومیه هستند و در حقیقت تنها این جمعیت که شرایط آن طبیعی بوده و در اسارت نیست جمعیتی است که می توان برای احیای این گونه روی آن حساب کرد.

ناهنجاری ژنتیکی در سایتهای تکثیر گوزن زرد به خاطر درون آمیزی

نصرتی اظهار داشت: در سایر مکانها به دلیل وجود ناهنجاری های ناشی از اختلالات ژنتیکی به خاطر درون آمیزی نمی توان روی جمعیت این گونه برای احیای گوزن زرد حساب باز کرد.
رئیس گروه پستانداران سازمان محیط زیست گفت: تا یک ماه آینده مطالعات پایه و جامعی با کمک مشاوران خارجی برای انتقال گوزن های زرد از جزیره اشک دریاچه ارومیه که به دلیل شرایط خشکسالی و شرایط ویژه این دریاچه در سال های اخیر برای آنها احساس خطر می شود انجام می شود.


انتقال گوزن های زرد از جزیره اشک تا مرداد سال آینده با کمک مشاوران خارجی


نصرتی افزود: پس از انجام مطالعات پایه به کمک کارشناسان و مشاوران خارجی که از طرف IUCN معرفی می شوند تا مرداد ماه سال آینده گوزن های زرد از جزیره اشک به مکان هایی که پس از مطالعه توسط این افراد مشخص می شوند انتقال داده می شوند.


کاهش 100 گوزن زرد در کشور به دلیل آفت میاز و فرار از جزیره اشک در سال گذشته


وی با اشاره به تلفات حدود 100 راس گوزن زرد در سال گذشته که تعدادی از آنها به دلیل شرایط خاص جزیره اشک از آن خارج و به زیستگاه های خارج از کشور فرار کردند و تعدادی دیگر نیز در سایت های استان خوزستان به دلیل حمله آفت میاز از بین رفتند افزود: با برنامه ریزی هایی که با کمک مشاوران خارجی انجام می شود امیدواریم بتوانیم این گونه در معرض تهدید که درحال حاضر در لیست قرمز IUCN قرار دارد از خطر انقراض نجات دهیم.


اعتبار 160 میلیونی برای انتقال گوزن های زرد از جزیره اشک


به گفته نصرتی، سازمان محیط زیست برای این موضوع اعتباری معادل 160 میلیون تومان برای سال جاری در نظر گرفته است.


منبع:مهر