رییس اداره حفاظت محیط زیست ایرانشهر گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان یک قلاده گربه شنی را در ریگ زارهای منطقه جلگه چاه هاشم مشاهده کردند.

به گزارش زیست آنلاین از ایرنا،محمدانور هاشمزهیˈ افزود: تاکنون گمان می رفت که این گونه نادر در منطقه از بین رفته باشد اما مشاهده اخیر آن از حضور گربه شنی در منطقه خبر می دهد.

وی گفت: تپه های ریگ زار و دشت های جلگه چاه هاشم محل زیست هوبره است و شکارچیان نیز با کارگذاری تله های مخصوص شکار هوبره حیات گربه شنی این گونه کمیاب، نادر و زیبا را نیز تهدید می کنند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست همچنین بوته کنی، قطع درختچه های بیابانی، تخریب مراتع و چرای بیش از حد دام ها را از علل دیگر به خطر افتادن گربه شنی در منطقه ذکر کرد.

هاشمزهی بیان کرد: گربه شنی گربه سان کوچگی است که در زبان بلوچی به آن گیابان گربه می گویند.

وی گفت: این گونه کمیاب از گربه های خانگی بزرگتر و دارای سری پهن، گوشهای بزرگ و دست و پای کوتاه است و در کف پنجه های این گربه شنی موهای بلند قهوه ای و سیاه وجود دارد بطوریکه این موها گربه شنی را در گرمای شدید کویر حفظ می کند.

وی افزود: گربه شنی شب گرد است و روزها زیر بوته ها و یا در لانه خود که به طور عمودی در زمین حفر کرده است، استراحت می کند.


منبع:ایرنا