۱۲ مرداد ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: نیروهای یگان محیط زیست لرستان حین گشت و کنترل در ارتفاع ۳۶۰۰ متری منطقه حفاظت شده اشترانکوه متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی دوربین کشی یک شکارچی غیرمجاز را مشاهده نمودند که مشغول کندن پوست شکار بود.

مسئول منطقه حفاظت شده اشترانکوه در این باره گفت: با توجه به فاصله نسبتا طولانی و صخره ای بودن منطقه، محیط بانان پس از ۳ ساعت پیاده روی به متخلف نزدیک شده و جهت برخورد قانونی با وی وارد عمل شدند.
کوروش لشنی افزود: شکارچی غیرمجاز بدون توجه به فرمان ایست محیط بانان سنگر گرفته، اقدام به تهدید مامورین با اسلحه نمود و پس از برجای گذاشتن لاشه یک کل وحشی و کوله پشتی خود موفق به فرار از دست مامورین شد.

کوروش لشنی افزود: با توجه به شناسایی چهره این شکارچی توسط یکی از محیط بانان، متخلف مذکور یک روز بعد در یکی از روستاهای حاشیه منطقه دستگیر شد.
متهم در جریان بازجویی ها به شکار غیرمجاز یک راس کل وحشی اعتراف نمود و سلاح بکار رفته در جرم که یک قبضه اسلحه برنو بود در یکی از چادرهای عشایر منطقه که متعلق به بستگان متهم بود کشف و ضبط گردید.
متهم پس از اعتراف به شکار غیرمجاز گونه حمایت شده و واریز مبلغ هجده میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک کل وحشی، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.


متاسفانه چادرهای عشایر در درون مناطق حفاظت شده با کمترین فاصله نسبت به زیستگاه های حیات وحش به مکان امنی برای اقامت، مخفی شدن، استراحت، تجدید قوا و تهیه آب و آذوقه برای شکارچیان غیرمجاز تبدیل شده است.
منبع خبر : پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران