برترین ها: ببر بنگال (Panthera tigris tigris) یکی از زیرگونه‌های ببر است که بیش‌تر در هند و بنگلادش یافته می‌شود. همچنین می‌توان آن‌ها را در نپال، پاکستان، بوتان، میانمار و تبت جنوبی یافت. به طور سنتی، پس از ببر سیبری دومین زیرگونهٔ بزرگ (از نظر اندازه) در نظر گرفته می‌شوند، هرچند ببرهای بنگال شمالی اغلب بزرگ‌تر از ببرهای سیبری هستند. تاکنون سنگین‌ترین ببرهای بنگال که به منظور پژوهش در نپال گرفته شدند، از ببرهایی که به تازگی در سیبری گرفته شده‌اند سنگین‌تر بوده‌اند.

ببرهای بنگال مشهورترین زیرگونهٔ ببرها هستند که در زیست‌گاه‌های گوناگونی شامل چمنزارها، جنگل‌های بارانی زیرگرمسیری (subtropical) و گرمسیری، جنگلهای خارستان، جنگل‌های برگریز تر و خشک، و جنگل‌های مانگرو زندگی می‌کنند.

1. اندی روس، عکاس حرفه ای حیات وحش، عکس های این آلبوم را از بچه ببر های بنگالی همراه با مادرشان در رانتم‌بور در هند گرفته است.2. تاکنون پیش آمده است که فقط دو متر با ببر فاصله داشته باشم. تا زمانی که در خودرو باشید، آنها شما را به شکل غذا نمی بینند و کاری با شما ندارند.3. در جیپ صدو پنجاه متر با آنها فاصله داشتم. نمی خواستم آنها عصبی شوند. این اولین باری بود که آدم می دیدند.4. ببرها بر خلاف بقیه گربه سانان، شناگران خوبی‌اند و خیلی وقت ها در رودخانه ها یا چشمه ها خود را خنک می کنند.5. متاسفانه به خاطر شکار و از دست دادن محیط زیست، نسل آنها در خطر است.6. ده‌ها هزار ببر بنگال در بنگلادش، بوتان، هند و نپال پرسه می زدند اما در دهه های اخیر تعداد آنها به طور چشمگیری کاهش یافته است.7. ده‌ها هزار ببر بنگال در بنگلادش، بوتان، هند و نپال پرسه می زدند اما در دهه های اخیر تعداد آنها به طور چشمگیری کاهش یافته است.8. بعد از دو روز در گرمای چهل و چهار درجه، روس عکس هایی را که دوست داشت گرفت. نور اسم ببری است که با دو بچه سه ماهه در غاری در رانتم‌بور زندگی می کنند.ببر به دلیل خطوط روی بدنش از سایر درندگان متفاوت است. شکل این خطوط با توجه به زیستگاه های ببر در نقاط مختلف آسیا تفاوت می کند اما در هرحال بهترین استتار برای این جانور در زیستگاه جنگلی اش است.

درگذشته نسل گونه های ببر در سراسر خاک آسیا گسترده بود. ببر جانوری است که برای بقا نیاز به فضای زیستی گسترده ای دارد. شکار بی رویه اما از آن مهمتر جنگل زدایی در زیستگاه های ببر موجب شد که نسل این جانور در بسیاری از نقاط آسیا منقرض شود.
منبع : برترین ها