اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان افزود: بر اساس حکم قضایی صادر شده، متخلف برای بزه شکار در پارک ملی به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.

شکار یک خرگوش در منطقه حفاظت شده پارک ملی کلاه قا ضی اصفهان موجب شد تا شکارچی متخلف به دو سال و یک روز حبس محکوم شود.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان روز شنبه از صدور حکم قضایی برای متخلف شکار یک خرگوش در پارک ملیکلاه قا ضی خبر داد.

اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان افزود: بر اساس حکم قضایی صادر شده، متخلف برای بزه شکار در پارک ملی به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.

این متخلف همچنین در ارتباط با بزه نگهداری یک قبضه اسلحه شکاری به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم و اسلحه وی نیز ضبط شد.

پارک ملی کلاه قا ضی در نوار شهرهای اصفهان، بهارستان، محمد آباد جرقویه، شهرضا و مبارکه قرار دارد.

این منطقه بزرگترین زیستگاه آهوی ایرانی، بـز وحشی، گوسفند وحشی، گرگ، روباه، شغال و پرندگانی همچون عقاب طلایی، کبک، کبوتر چاهی و تیهو در استان اصفهان است.

منبع:ایرنا