تاپ ناپ: در نزدیکی گرانا در ایتالیا یک درخت خاص و عجیب رویش کرده است. این درخت را افراد محلی با نام درخت دوطبقه میشناسند. در واقع درخت توت در بالای درخت گیلاس رشد کرده است. هیچ کس نمیداند که چراچنین اتفاقی رخ داده است . شاید هسته درخت گیلاس در فضله یک پرنده در بالای این درخت افتاده و رشد کرده باشد.

منبع : برترین ها