شرکت ترکی Pugedon به تازگی دستگاهی مبتکرانه برای کمک به محیط زیست و همچنین سگ ها و گربه های بی خانمان ساخته است.

این دستگاه داخل ظرف های کوچکی غذای سگ و گربه می ریزد ولی این اتفاق زمانی می افتد که شخصی بطری پلاستیکی خود را برای بازیافت داخل این دستگاه می اندازد.

این دستگاه جالب به فرهنگ نگهداری و حفاظت از محیط زیست کمک بسیاری می کند و همچنین به دوستان کوچک خز دار ما هم غذا می دهد.منبع:topnop