به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، جوانی ازاهالی دور افتاده ترین روستاهای شهرستان رشتخوار که در پائیز گذشته یک قلاده گرگ را باتعقیب موتور تریل از پای درآورده بود پس از آشکار شدن تصاویر مربوطه دستگیر و روانه زندان شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست رشتخوار درتوضیح این موضوع گفت ا : درپی اخذ تصاویر کشتن یک قلاده گرگ، باهمکاری یکی از افراد محلی ،عاملین شناسائی و به محیط زیست فراخوانده شدند.

سعید توانا افزود: باارئه ادله موجود متخلف اصلی به این عمل خویش اعتراف و درهمان بدو امر با امتناع دادیار ازپذیرفتن ضامن به مدت چهل و هشت ساعت بازداشت شد.

وی خاطر نشان کرد: با عنایت به حساسیت موضوع پرونده بلافاصله تکمیل و به شعبه 101جزائی ارسال گردید اماقاضی پرونده علیرغم اتمام زمان بازداشت اولیه، لغو قرار بازداشت را موکول به پرداخت ضرر وزیان وارده به محیط زیست کرد که پس از پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال ازجانب همراهان متخلف، وی موقتاً تا جلسه دادرسی از بند رها گردید.

تواناضمن هشدار به شکارچیان غیرمجاز ومتخلفان محیط زیستی تصریح کرد: علیرغم کمبود امکانات و نیروی انسانی یگان حفاظت محیط زیست و دادگستری رشتخوار باقدرت وبدون اغماض بااین گونه افراد برخورد خواهند کرد.