تنجه نوعی اردک است که برای بار دوم پس از سال‌ها در تالاب میقان اراک زادآوری می‌کند.

به گزارش زیست آنلاین از ایسنا محمود کلنگری عضو گروه حامیان تنوع زیستی در استان مرکزیاظهار کرد: تنجه اردک‌سانی است که زیستگاه آن تالاب میقان است اما، متأسفانه طی سال‌های اخیر براساس مطالعات صورت گرفته، در مرکز ایران هیچ گونه زادآوری از آن گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: برای اولین بار در سال گذشته در حاشیه غربی تالاب میقان اراک شاهد زادآوری این اردک‌سان بودیم که 9 جوجه سالم را به دنیا آورد و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود که این تعداد به 10 جفت برسد.

این فعال محیط زیست در خصوص شرایط ایجاد شده برای این زادآوری گفت: شرایط مناسب آبی قطعاً به این زادآوری کمک کرده است. وجود منابع آبی به علت ورود پسآب فاضلاب با حجمی حدود هزار و 200 لیتر در ثانیه باعث شده که آب دائمی در منطقه وجود داشته باشد، چیزی که در گذشته وجود نداشت.

کلنگری افزود: وجود منابع آبی این فرصت را ایجاد کرده که دریاچه دائمی برای حیات این پرندگان ایجاد شود. در سال‌های گذشته، در اواخر بهار هیچ منبع آب مناسبی برای پرندگان وجود نداشت و به دلیل اینکه تنجه پرنده بومی است و در طول سال در این منطقه زیست می‌کند این کم‌آبی اثرات مخربی را در زادآوری این گونه به دنبال داشته است اما، خوشبختانه وجود این پساب زادآوری این اردک‌سان را مجدداً رقم زده است.


منبع:ایسنا