کشف اجزای بدن یک قوچ وحشی از منزل شکارچی متخلف در شهرستان شیروان

۵ مرداد ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر انجام شکار غیرمجاز، نیروهای یگان محیط زیست شهرستان شیروان پس از پس از تحقیق و بررسی موفق شدند مخفیگاه متخلفین را شناسایی کنند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شیروان گفت: محیط بانان پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی وارد منزل فرد مظنون در روستای خلاجلوی شیروانشده و به تفتیش محل پرداختند.

محمد خالقی افزود: در جریان بازرسی از این مکان مقادیری گوشت و اجزای بدن قوچ وحشی به همراه یک قبضه اسلحه شکاری دولول و تعدادی فشنگ کشف و ضبط گردید.
به احتمال فراوان این قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده گلول و سرانی در حوزه شهرستان شیروان شکار شده است.
در این رابطه یک نفر بازداشت و پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.