مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این موزه با همکاری موزه ملی ایران و استفاده از تجربیات همدیگر به حفاظت و احیای گونه های حیات وحش خواهند پرداخت.

به گزارش ایرنا فرشاد فتاحی در نشست مشترک با مهناز گرجی رییس موزه ملی ایران بر همکاری دو جانبه با هدف نگهداری واحیای گونه های حیات وحش تاکید کرد.

وی شناسایی صحیح زمینه های مشترک همکاری و تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با حفاظت و احیای گونه های حیات وحش میان دو مجموعه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست پذیرای پیشنهادات صاحبنظران این حوزه به منظور ارتقای آگاهی های محیط زیستی و تاریخی جامعه است.

مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: با توجه به غنای تنوع زیستی و تنوع فرهنگی کشور، همچنین میراث تاریخی و فسیلی ارزشمند به جا مانده از حیات وحش و زیستمندان ایران، تبیین آن برای آحاد مردم بسیار ضروری است.

همچنین مهناز گرجی رییس موزه ملی ایران با اشاره به برنامه های این موزه در هفته دولت، گفت: موزه ملی ایران آمادگی هر نوع همکاری در زمینه های مشترک علمی، فرهنگی و باستانی با سازمان حفاظت محیط زیست را دارد.

وی برگزاری سلسله برنامه ها، نشست ها و نمایشگاه هایی پیرامون آثار باستانی و با ارزش مرتبط با حیات وحش ایران، تهدیدات و همچنین اهمیت و لزوم حفاظت و نگهداری از این سرمایه های با ارزش ملی همزمان با هفته دولت را از جمله برنامه های آینده این موزه اعلام کرد.

به گفته وی در نمایشگاه هفته دولت، غرفه ای برای دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص خواهد یافت.

گرجی پیشنهاد کرد: ابعاد انعقاد تفاهم نامه ای مشترک میان موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست با موزه ملی ایران توسط کارشناسان دو طرف بررسی و پیشنهادات موجود مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین گزارش، در جلسه یاد شده تصاویر تعداد زیادی از آثار باستانی کهن و قدیمی انسان ساز مربوط به حیات وحش مناطق گوناگون ایران در دوران های مختلف تاریخی (مربوط به هزاره های پیش از میلاد مسیح و بعد از آن) به نمایش گذاشته شد و در خصوص نحوه شناسایی آنها تبادل نظر به عمل آمد.

موزه ملی ایران شامل مجموعه ای از گنجینه آثار تاریخی و ما قبل تاریخی ایران و مهمترین موزه کشور در خصوص نگهداری، نمایش و پژوهش مجموعه های باستان شناختی کشور است. موزه یاد شده، شامل دو ساختمان مجزا به نام های موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی است و موزه ملی ایران از نظر حجم، تنوع و کیفیت آثار، جزو یکی از چند موزه بزرگ جهان محسوب می شود.منبع:ایرنا