به گزارش سرویس علمی جام نیوز، سایت دیلی میل نوشت: مار پیتون غول پیکر، یک بز کوهی را یکجا بلعید.


گوارش این مار غول پیکر شگفت انگیز است چون توانسته طعمه به این بزرگی را یکجا ببلعد.
منبع:جام نیوز