تصویربرداری همزمان از ۴ گرگ خاکستری در اطراف شیروان

۳ مرداد ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: یک عکاس و دوستدار حیات وحش، چند روز قبل موفق به تصویربرداری از یک دسته ۴ عددی گرگ خاکستری شده است.


این تصویر زیبا از ۴ گرگ خاکستری خالص و بزرگ جثه توسط آقای بابک قویدل نامانلو در ساعات اولیه پس از طلوع آفتاب و در اطراف شهرستان شیروان تهیه شده است.