اگر در ماه ها و سال های آینده کسی به شما گفت شلوار جین من توسط شیرها یا خرس ها طراحی شده است تعجب نکنید.

این اصطلاح احتمالا در سال های آینده بسیار ارزشمند خواهد بود.

گروهی از مدافعان حقوق حیوانات دست به اقدامی جالب زده اند که ممکن است در آینده باعث ترویج اصطلاحات فوق شود.

آنها شلوار های جین را به شکل توپ درآورده و جلوی حیوانات وحشی باغ وحش مثل شیر ها و خرسها می اندازند.

حیوانات هم به رسم کنجکاوی آن را با پنجه های خود تزئین میکنند.

این شلوار های جر خورده سپس در بازار با قیمت های گران فروخته میشود.

گفته میشود در آمد حاصل از این شلوار ها برای رفاه خود حیوانات هزینه خواهد شد.
منبع:topnop