دیده بان حقوق حیوانات: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از مشاهده ۳ پلنگ در طی روزهای گذشته در اطراف روستای درده از توابع فیروزکوه خبر داد.
به گزارش سامات رضا کرمی با اعلام این خبر گفت: امروزه تخریب مراتع به علت عدم تعادل چرای دام و همچنین چرای زود هنگام دام و ازطرفی خشکسالی های اخیر و حضور عشایر درکنار چشمه های طبیعی باعث گردیده حیات وحش منطقه از جمله قوچ ومیش و کل وبز به سمت روستاها جهت تامین آب و غذا هجوم آورند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه بعلت توسعه روز افزون روستاها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی مسیر گدارهای طبیعی حیات وحش ، بسته گردیده افزود: این امر باعث سرگردانی حیات وحش شده و به همین دلیل حیات وحش در حاشیه روستاها بیشتر از گذشته مشاهده می گردد که این امر موجب درمعرض خطر انقراض قرار گرفتن این سرمایه های ملی می شود.
کرمی ادامه داد: پلنگ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به اینکه از حیوانات دیگر تغذیه می کند بنابر این جهت شکار به اطراف روستاها کشیده شده که این امر موجب ترس روستائیان با مشاهده این حیوان با ارزش می شود.
منبع خبر : دیده بان حقوق حیوانات