کشف یک اسلحه، ۵ فشنگ چهارپاره، ۲۲ ماهی و چندین رشته تور در فیروزکوه

۳۰ تیر ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: نیروهای یگان محیط زیست فیروزکوه مستقر در سرمحیط بانی ارجمند حین گشت و کنترل منطقه با مشاهده به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و پس از دستور توقف، به تفتیش خودرو پرداختند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه گفت: در جریان بازرسی از داخل این خودرو یک قبضه اسلحه کمرشکن دولول و ۵ تیر فشنگ چهارپاره (فشنگ غیرمجاز مربوط به شکار پستانداران بزرگ جثه) و یک تیر فشنگ ساچمه کشف و ضبط گردید.

………تصویر: اسلحه دولول کشف شده از متخلف در ارتفاعات ارجمند فیروزکوه به همراه ۵ فشنگ چهارپاره
رضا کرمی افزود: متهم که از زنبورداران مستقر در منطقه ارجمند نیز میباشد در جریان بازجویی ها مدعی شد اسلحه مربوطه را به منظور متواری نمودن خرس بوسیله شلیک هوایی حمل میکرده است.
لازم بذکر است در ارتفاعات ارجمند فیروزکوه فوق به علت وجود کندوهای پرورش زنبور عسل، چندین مورد از مشاهده خرس توسط زنبورداران گزارش شده و خساراتی مانند شکستن کندوها نیز توسط خرس ایجاد شده است.
همچنین محیط بانان فیروزکوه حین گشت و کنترل موفق به دستگیری یک نفر شکارچی و گروهی از صیادان غیرمجاز در حوزه استحفاظی این شهرستان شدند.

…………………..تصویر: ماهیان کشف شده از صیادان غیرمجاز در حاشیه رودخانه نمرود و حبله رود
رئیس اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه گفت: از صیادان غیرمجاز تعداد ۲۲ قطعه ماهی از نوع زردپر و یک رشته دام کشف و ضبط و متهمین به مراجع قضایی معرفی شدندد.
متخلفین به پرداخت مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال جریمه نقدی بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محکوم شدند.

…………………..تصویر: تورهای کشف شده از صیادان غیرمجاز در حاشیه رودخانه نمرود و حبله رود
رضا کرمی افزود: همچنین تعداد ۴ رشته تور سالیک و تعداد ۵ رشته دام عرضی در نقاط دیگر از حاشیه رودخانه نمرود و حبله رود پیش از اقدام به صید غیرمجاز از متخلفین کشف و ضبط گردید.