تاپ ناپ: وقتی یک خرس قطبی را تنها در دمای حدود 40 درجه بالای صفر نگهداری کنند نتیجه اش چیزی نیست جز افسردگی و ناراحتی این جانور زیبا.

منبع : برترین ها