دولت کره جنوبی با ارسال تأییدیه ای ورود اسب های تیم های ملی پرش با اسب و درساژ کشورمان از مبداء ایران را برای هفدهمین دوره بازیهای آسیایی اینچون 2014 بلامانع اعلام کرد.

به گزارش جهان اسب (دنیای اسب سابق) از ایرنا، وزارت کشاورزی، غذا و امور روستایی جمهوری کره طی نامه ای، منطقه عاری از بیماری اسب در جمهوری اسلامی ایران برای هفدهمین دوره بازی های آسیایی اینچون 2014 را تایید کرد.

سون مین اوه مدیر بخش سیاست گذاری قرنطینه وزارت کشاورزی، غذا و امور روستایی جمهوری کره در نامه ای به مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: برمبنای مستندات ارایه شده توسط جمهوری اسلامی ایران و بازرسی به عمل آمده از منطقه پیشنهادی عاری از بیماری اسب، به اطلاع شما می رسانم که وزارت کشاورزی، غذا و امور روستایی جمهوری کره ایستگاه قرنطینه ایران را که توسط سازمان دامپزشکی ایران به عنوان منطقه عاری از بیماری اسب جهت بازیهای آسیایی اینچون 2014 تعیین شده است، تایید می کند.

در این نامه آمده است؛ نمایندگان کره از تاریخ 25 تا 27 ژوئن 2014 بازرسی خود را از سایت انجام دادند که نتیجه بازرسی نشان داد، سیستم کنترل بهداشتی ایران واجد ضوابط بهداشت دام مربوط به واردات موقت اسب برای هفدهمین دوره بازی های آسیایی اینچون، 2014 از جمله اقدامات امنیت زیستی برای منطقه عاری از بیماری اسب برای ایران و سیستم نظارت و مراقبت در مورد بیماری های عمده اسب می باشد.

مدیر بخش سیاست گذاری قرنطینه وزارت کشاورزی، غذا و امور روستایی جمهوری کره ضمن تاکید بر رعایت تمام ضوابط بهداشتی مربوط به واردات موقت اسب برای هفدهمین دوره بازی های آسیایی، آورده است: حداقل 60 روز قبل از اعزام اسب ها، تمام اسب های شرکت کننده باید وارد منطقه عاری از بیماری اسب شوند و تمام اقدامات لازم از جمله تست های آزمایشگاهی تحت نظر مقامات دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

همچنین در ابتدای ماه جاری، نمایندگان کرده ضمن بازدید از امکانات مرکز قرنطینه کشور، جلسات مشترکی را با مسوولان سازمان دامپزشکی کشور و فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران به منظور حضور سوارکاران کشورمان با اسب های داخلی در بازی های آسیایی برگزار کرد.

براساس گزارش فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران، این دومین حضور ایران در بازیهای آسیایی با اسبهای داخل کشور و نخستین حضور تیم درساژ کشورمان در بازیهای آسیایی است.

اردوی آمادگی و قرنطینه 7 اسب اعزامی ایران از ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 19 تیرماه در ایستگاه قرنطینه خروجی ایران توسعه آغاز و تا 19 شهریور ماه ادامه خواهد داشت؛ پس از 60 روز مدت قرنطینه اسبهای کشورمان به محل مسابقات در اینچئون کره اعزام و روز 28 تا 30 شهریور ماه در مسابقات درساژ و 5 تا 8 مهر نیز در مسابقات پرش با اسب حضور می یابند.

این هفدهمین دوره مسابقات بازیهای آسیایی است و مسابقات سوارکاری تا سال 1998 بانکوک به صورت اسب قرضی (قرعه کشی) و از این سال به بعد با اسب شخصی برگزار شد؛ ایران در سال های 1998 بانکوک با تهیه اسب از خارج ایران، در سال 2002 بوسان با اسب های سوارکاران ایرانی مقیم خارج از کشور و در بازیهای 2006 دوحه با اسبهای داخل کشورمان در این مسابقات حضور یافت و این دومین اعزام اسبهای داخل کشور به این مسابقات است.


منبع: جهان اسب (دنیای اسب سابق)