پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر انجام شکار غیرمجاز در منطقه دشت روستای بغداده، نیروهای یگان محیط زیست خراسان جنوبی در تاریخ ۹۳/۴/۲۳ پس از اخذ نیابت قضایی وارد یک خانه در شهر اسلامیه فردوس شده به تفتیش محل پرداختند.


………………تصویر: لاشه آهوی کشف شده از منزل شکارچیان غیرمجاز در شهر اسلامیه فردوس
اسدی برون رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرایان در این باره گفت: در جریان بازرسی از این مکان لاشه یک آهو کشف و ضبط و یک نفر متهم در این رابطه بازداشت و تحویل مقامات قضایی گردید.
منبع خبر : پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران