جزیره نخیلو در استان بوشهر از مناطق حفاظت شده محیط زیست می‌باشد که به بهشت پرندگان معروف است.