بر اثر چندین شب حملات پلنگ به روستای دردوی خواف ۲۴ راس دام اهلی تلف شدند

۲۳ تیر ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: بر اثر حملات متعدد یک پلنگ به دام های اهلی در روستای دردوی از توابع شهرستان خواف که طی چندین شب بصورت متوالی رخ داده است تاکنون ۲۴ راس دام اهلی تلف شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خواف در این باره گفت: در آخرین مورد از حملات پلنگ دو شب قبل بر اثر ورود پلنگ به یک محل نگهداری دام اهلی در روستای دردوی، تمامی گوسفندان موجود در محل تلف شده اند.
عباس طاهریان افزود: پس از دریافت گزارش حملات پلنگ، اکیپی از کارشناسان و محیط بانان این اداره به روستای مذکور اعزام شده و در جریان بررسی های صورت گرفته ردپا و نمایه های پلنگ را مشاهده نمودند.

…………………تصویر: تلف شدن تمامی گوسفندان یکی از اهالی روستای دردوی بر اثر حمله پلنگ
عباس طاهریان گفت: بر اساس شواهد و اظهارات بومیان این پلنگ دارای یک توله نیز هست و توله پلنگ توسط افراد محلی در حوالی روستا مشاهده شده است اما بومیان از آسیب رساندن به توله خودداری نموده اند.
هم اکنون گروهی از محیط بانان به منظور پیشگیری از تقابل پلنگ با روستائیان و جلوگیری از وارد آمدن خسارت مجدد به مردم و بروز آسیب احتمالی به پلنگ، بصورت شبانه روزی در محل مستقر شده اند.

….تصویر: استقرار نیروهای محیط زیست در منطقه و پایش حاشیه روستا با کمک بومیان برای دور کردن پلنگ
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خواف گفت: روز گذشته محیط بانان مستقر در منطقه در آستانه تاریک شدن هوا با راهنمایی یکی از بومیان پلنگ را مشاهده نموده اند.
این چندمین بار طی سال های اخیر است که پلنگ با حمله به دام های اهلی موجب وارد آمدن خسارات به اهالی این روستا می گردد.

عباس طاهریان اظهار داشت: علت این موضوع خشکسالی های مکرر یک دهه اخیر، گسترش فعالیت های صنعتی و معدنی در منطقه، تخریب زیستگاه های طبیعی و کاهش چشمگیر منابع غذایی گوشتخواران است.
با توجه به اینکه تنها راه معشیت و منبع درآمد مردم محلی در این منطقه دامداری است و خسارات سنگینی که در جریان حمله اخیر پلنگ به دام های اهلی وارد شده است، چاره اندیشی درخصوص جبران خسارت دامداران بسیار حائز اهمیت است تا از واکنش احتمالی بومیان برای ازبین بردن پلنگ جلوگیری شود.

…..تصویر: پایش عرصه های طبیعی نزدیک به روستا به منظور درو کردن و هدایت پلنگ به سمت ارتفاعات
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خواف گفت: این اداره نیز حسب وظیفه سازمانی، تمامی مستندات مرتبط با اعلام خسارت افراد زیاندیده ازجمله گزارش کارشناسی، محل دقیق و موقعیت جغرافیایی بروز حادثه، ردپای پلنگ، تصاویر تلفات صورت گرفته و تصاویری از توپوگرافی منطقه را به منظور پیگیری حقوقی موضوع به اداره کل متبوع ارسال کرده است و امید است انشااله پس از بررسی مستندات نسبت به جبران خسارت دامداران اقدام شود.

…………………………تصویر: گسترش معادن و فعالیت های صنعتی وابسته در منطقه تُنگل
روستای دوی در ۴۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان خواف و در قلب ارتفاعاتی موسوم به معدن (شامل تُنگل، بوته گل، برققز و کوه طالب) واقع شده است.
این ارتفاعات در گذشته یکی از زیستگاه های مهم قوچ و میش وحشی به شمار می رفته است که متأسفانه بدلایل مطرح شده جمعیت این گونه در منطقه به شدت کاهش یافته است.