رئیس اداره پارک ملی کرخه از دستگیری یک صیاد متخلف ماهی که شب گذشته با استفاده از شوک الکتریکی در پارک ملی کرخه شوش مشغول صیادی بود، توسط گشت شبانه خبر داد.

به گزارش زیست آنلاین از فارس مهرشاد احمدوند اظهار کرد: در پی گشت شبانه که شب گذشته 20 تیرماه در پارک صورت گرفت، یک صیاد ماهی که با استفاده از برق به صید ماهی مشغول بود، برخورد و وی را دستگیر کردند.

وی افزود: با دستگیری این صیاد تعداد 150 قطعه ماهی، یک دستگاه مولد برق و دو عدد باتری ماشین نیز کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: این متخلف جهت رسیدگی به جرم به مراجعه قضایی شهرستان شوش دانیال منتقل شد

منبع:فارس