به گزارش زیست آنلاین از زیست نیوز،بدون در نظر گرفتن نوع حیوان، برخی مواقع دوستی و دوستیابی در دنیای حیوانات به سوژه ای جالب توجه مبدل می شود. از نمونه های اخیر می توان به آن چه در باغ وحش سنت پترزبورگ رخ داده اشاره کرد.

یک سیاه گوش اروپایی با یک گربه معمولی روسی رابطه دوستی عمیقی برقرار کرده است.

این گربه بدون صاحب و خیابانی برای یافتن غذا وارد مکان زندگی سیاه گوش می شود. اما نه تنها سیاه گوش غذای خود را با گربه شریک می شود بلکه این دو به دوستانی صمیمی مبدل شده اند.

مسئولان باغ وحش این دوستی را به عنوان یک فرزندخواندگی پذیرفته و زندگی دو حیوان در کنار یکدیگر را بدون مشکل عنوان کرده اند.