رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمسار گفت: تعداد چهار بهله جغد انبار نابالغ به صورت نیمه جان توسط یکی از شهروندان دوستدار حیات وحش به این اداره تحویل داده شد.

به گزارش زیست آنلاین از مهر حبیب دارپرنیان ضمن اشاره به تحویل چهار بهله جغد انبار به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمسار اظهار داشت: این جوجه ها به دلیل گرسنگی دچار ضعف شدید جسمانی شده بودند که با نگهداری و تغذیه به موقع از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

وی با بیان اینکه جغد انبار که به جغد سفید نیز معروف است جزء پرندگان کمیاب و حمایت شده محسوب می شود افزود: این حیوان سری به شکل قلب بزرگ، پاهایی بلند و دمی کوتاه و چهارگوش دارد و اغلب در ساختمان های متروکه، انبارها و سوله های قدیمی زیست می کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمسار در خاتمه تصریح کرد: پرندگان مذکور تا زمانی که توانایی پرواز و در نتیجه قابلیت رهاسازی در طبیعت را بدست آورند با هماهنگی لازم به اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان انتقال داده شدند.


منبع:مهر