یک خرگوش آنگورای آمریکایی با موهای بسیار بلند در آستانه شکستن رکورد جهانی است.

بلندی موهای این خرگوش آنگورا که «ایدا» نام دارد به 25 سانتیمتر می‌رسد و تصاویر آن در سایت خبرگزاری شینهوا منتشر شده است:

منبع: ایسنا