تاپ ناپ: بدلیل سرمای بسیار زیاد در بخشی از کشور نروژ رودخانه ها بسرعت یخ بسته اند. به طوری که هیچ یک از ماهی ها حتی فرصت فرار یدا نکرده اند. این یخ زدگی عجیب صحنه های بسیار کم یاب و عجیبی را خلق کرده است که در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.منبع : برترین ها