تاپ ناپ: این میز که از لایه های چوب و شیشه درست شده ، اعماق اقیانوس را بازسازی کرده است. این میز بسیار خلاقانه توسط شرکت انگلیسی دافی در لندن طراحی و ساخته شده است. این میز که از روی نقشه های سه بعدی جغرافیاییالگو برداری شده است بیش از 5000 پوند قیمت دارد.منبع : برترین ها