تیم آموزشی انجمن حیات ایران با همکاری بخش آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس با برگزاری یک کارگاه آموزشی به بررسی تعارضات و ناسازگاری های خرس قهوه ای با اقلیم طبیعی و باغهای شهرستان اقلید پرداخت این کارگاه آموزشی افقی روشن برای حفاظت و مراقبت بیشتر از این گونه جانوری در معرض انقراض ترسیم کرد.

به گزارش زیست آنلاین از ایرنا ، کارگاه آموزشی بررسی تعارضات خرس قهوه ای با جوامح محلی یکشنبه در روستای امام زاده اسماعیل شهرستان اقلید برگزار شد و هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آشنایی جوامع محلی با نحوه صحیح برخورد با خرس قهوه ای اعلام شده است .

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس دراین زمینه اعلام کرد : تابستان فصل برداشت انگور در روستای اسماعیل است و بیشترین تعارضات تا اواخر مرداد ماه هر سال رخ می دهد.

بر این اساس برای بررسی مستقیم این ناسازگاری ها و ارائه راه حل ، با مشارکت جوامع محلی منطقه، تیم آموزشی انجمن حیات ایران با همکاری بخش آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس این کارگاه را برگزار کرد.

دراین کارگاه آموزشی با همکاری دهیاری روستا از ریش سفیدان، باغداران و زارعین دعوت به عمل آمد و خطر انقراض این گونه حیات وحش و لزوم انجام مراقبت های لازم برای حفاظت از باغ ها و عدم آسیب به این گونه جانوری تذکر داده شد .

در این کارگاه آموزشی مباحثی همچون ناسازگاری های میان انسان و طبیعت در منطقه،علل تعارضات جوامع محلی باخرس قهوه ای،نحوه صحیح برخورد انسان و خرس قهوه ای،راهکارهای عملی در این منطقه با توجه به امکانات مطرح شد و برای بررسی سریع تعارضات میان انسان و خرس قهوه ای از باغداران و روستاییان نظر سنجی به عمل آمد.

پس از طرح چالش ها و بررسی تاریخچه و علل تشدید این ناسازگاری ها در منطقه ، کارشناسان محیط زیست فارس به ارائه راهکارهای عملی پرداختند.

خرس قهوه ای که از جمله گونه های های در معرض انقراض بشمار می رود در مناطقی از جنوب و غرب رشته گوه زاگرس زیستگاه دارد و به دلیل نزدیکی باغات شهرستان اقلید ، این گونه جانوری دراین مناطق دیده شده است.

شهرستان اقلید در فاصله 260 کیلومتری شمال شیراز دراستان فارس قرار دارد .


منبع:ایرنا