خبرگزاری مهر: شاهرود به دلیل دارا بودن شرایط آب و هوای مناسب و وجود تنوع گیاهی متنوع و رویش گلها، شرایط مناسبی را برای زنبور داران در این منطقه فراهم کرده است. شهرستان شاهرود با 13 هزار و 500 کلونی، در هر سال حدود 100 تن تولید عسل دارد.


















































منبع : برترین ها