پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: روز گذشته یکی از کوهنوردان همیار محیط زیست خراسان شمالی به نام آقای حسین شکرانی موفق به تصویربرداری از یک پلنگ ایرانی در پارک ملی سالوک گردید.

وی که تصاویر خود را در اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گذاشت، در مورد پلنگ مذکور گفته است: پلنگ دارای جثه بزرگی بود و در کمال خونسردی حرکات ما را زیر نظر داشت .


منبع خبر : پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران