هشیاری محیطبانان فیروزکوه زنده گیری بره میش و اختفای دو اسلحه را فاش نمود

۱۳ تیر ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: صبح روز سه شنبه ۹۳/۴/۱۰ به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر ورود شکارچیان غیرمجاز به ارتفاعات طهنه در شهرستان فیروزکوه، محیط بانان مستقر در سرمحیطبانی ارجمند عازم ارتفاعات شده و پس از ساعت ها جستجو دوربین کشی در ساعت ۸ شب و در آستانه تاریک شدن هوا دو فرد مسلح را مشاهده نمودند.
رضا کرمی رئیس اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه در این باره گفت: محیط بانان به تعقیب افراد مسلح پرداخته و جهت دستگیری شکارچیان وارد عمل می شوند اما متخلفین پیش از رسیدن مامورین اسلحه و دوربین شکاری خود را مخفی می کنند.

رضا کرمی افزود: محیط بانان پس از دستگیری شکارچیان غیرمجاز طی هماهنگی با دادستان شهرستان فیروزکوه به تفتیش و بازرسی از چادرهای عشایر و زنبورداران مستقر در منطقه پرداختند.
در جریان تفتیش چادرهای عشایر یک قبضه اسلحه کمرشکن، یک تیر فشنگ چهارپاره و ۲ عدد فشنگ ساچمه زنی متعلق به متخلفین دستگیر شده کشف و ضبط گردید.
محیط بانان پس از کشف و توقیف اسلحه و انتقال متهمین به پاسگاه محیط بانی، به بازبینی گوشی تلفن همراه متخلفین پرداخته و با تصویری از یک بره میش زنده گیری شده در حالیکه دست و پای حیوان با طناب بسته شده است و تصویر یکی از متخلفین به همراه یک اسلحه دولول مواجه شدند.

……..تصویر بدست آمده از گوشی تلفن همراه متخلفین مربوط به یک بره میش وحشی زنده گیری شده
متخلفین اتهام زنده گیری بره میش وحشی را بپذیرفتنداما وجود اسلحه دولولی که در تصاویر مشخص بود را انکار نموده و اظهار داشتند اسلحه متعلق به فرد دیگری است و صرفا برای انداختن عکس از آنرا به دست گرفته اند.
اما مامورین اظهارات متخلفین را باور نکرده و صبح فردا مجددا عازم ارتفاعات شدند و با کمک و راهنمایی همیاران محیط زیست و عشایر منطقه موفق به کشف اسلحه دوم نیز شدند که در کوه جاسازی شده بود.

………………………تصویری که منجر به کشف اسلحه دوم و سایر ادوات شکار متهمین گردید
در محل اختفای اسلحه دوم ۷ تیر فشنگ چهارپاره، ۲ تیرفشنگ ساچمه زنی، تعدادی پوکه و ادوات آماده سازی فشنگ همچون چاشنی و ساچمه کشف و ضبط گردید.
متهمین به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و با دستور قاضی روانه زندان شدند.