کشف یک قبضه سلاح جنگی در جریان درگیری محیطبانان دامغان و شکارچیان متخلف

۱۳ تیر ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع طالو و شیربند منطقه موسوم به تموزاع، نیروهای یگان محیط زیست شهرستان دامغان مستقر در منطقه دیباج عازم محدوده مذکور شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دامغان در این باره گفت: محیط بانان با برقراری کمین، مسیر تردد شکارچیان را مسدود نموده و در آستانه تاریک شدن هوا با دو فرد مشکوک که یک قبضه سلاح جنگی سیمینوف در اختیار داشتند مواجه شدند.
مسلم عراقی افزود: به دنبال صدور فرمان ایست از سوی مامورین مختلفین بدون توجه به فرمان ایست محیط بانان اقدام به فرار نموده و مامورین نیز پس از تقاضای نیروی کمکی به تعقیب آنان پرداختند.

مسلم عراقی گفت: پس از مدتی تعقیب و گریز، زمانیکه شکارچیان متوجه شدند مامورین از تعقیب آنان دست نمی کشند اسلحه خود را در به میان پوشش گیاهی مخفی نموده و به سمت محیط بانان حمله ور شدند.
متخلفین با محیط بانان گلاویز شده پس از ایجاد درگیری فیزیکی با مامورین پیش از رسیدن نیروهای کمکی با استفاده از تاریکی شب موفق به فرار شدند.
محیط بانان با هشیاری متوجه مخفی نمودن سلاح جنگی شده و پس از مدتی جستجو محل اختفای اسلحه مذکور را شناسایی نمودند.

هر دو متهم از سوی مامورین شناسایی شده و هویت آنان که از شکارچیان سابقه دار و دارای پرونده های متعدد تخلف شکار غیرمجاز می باشند فاش شده است و به استناد بند ب ماده ۸۰۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۹۰ از طریق دادسرای عمومی و انقلاب دامغان تحت تعقیب قرار گرفته اند.
سلاح کشف شده یک اسلحه جنگی است که لول، قبضه و دوربین آن مربوط به اسلحه سیمینوف بوده و قنداق، ماشه و برخی قسمت های دیگر سلاح دست ساز می باشد و در زمان کشف حاوی یک عدد فشنگ جنگی نیز بوده است.