با سلام


گیاه سرخس شناور
Ceratopteris thalictroides
تیره:پارکریاسه
خانواده: ceratopteris
مبدا:اسیا
طول:30 سانتیمتر
دما:20 -30 درجه سانتیگراد//در برخی منابع 22-28 درجه ذکر شده
نور:متوسط /کم
نگهداری:آسان
رشد: خیلی سریع


این گیاه زیبا که به سرخس شناور معرفی شده در ایران به اسم پری دریایی هم نام گذاری شده.
رشد پایدار و دائمی دارد رنگ سبز ملایم و گاهی زرد لیمویی را دارد.
بستر مناسب و نور ملایم نیازمند است در صورت کود دهی زیاد و نور قوی بسرعت گیاه از بین خواهد رفت.
تکثیر از جوانه زنی برگ های جدا شده میباشد.منبع : plantedtank.net
ترجمه:james k2