با سلام


گیاه رنونکولوس الاله رودخانه(River Buttercup)


تیره:رنونکولاسه
خانواده:رنوکولوس
مبدا:استرالیا-تاسمانی
طول گیاه:5-15 سانتیمتر
دما:20-29 درجه سانتیگراد
نور:متوسط
رشد:آهسته
سطح نگهداری:آسان

گیاه مذبور با برگ های شناور و دندانه دار منظره ای خوش رنگ در اکواریم گیاهی بوجود می اورد.
بستر غنی co2مناسب و نور دهی کافی باعث رشد این گیاه میشود.
در سال 2003 وارد اکواریم حرفه ای شده اما از زمان کشف این گیاه فاصله ای زیاد تا شناخت و علاقه مندی افراد گیاه دوست شده.
نور کم و ضعف بستر باعث تضعیف و از بین رفتن گیاه میشود.
گیاهی تالابی است و در صورت وجود شرایط مطلوب گلدهی سالانه را برای نگهدارنده به ارمغان می اورد.

الاله رودخانه در وسط عکس دیده میشود.منبع : aquascapingworld.com
ترجمه : james k2