با سلام

گیاه پولیگونم سائوپائولو
(تا کنون نام دقیقی برای این گیاه زیبا مشخص نشده)

تیره:پولیگوناسه
خانواده:پولیگونوم
مبدا:امریکای جنوبی برزیل
طول:50 الی 100 سانتیمتر
دما:22-28 درجه سانتیگراد
نگهداری:سخت
نور:زیاد
رشد:سریع


این گونه رنگین نیازمند نور زیاد /co2 و فسفات 1ppm میباشد.
بستر مغذی و کود دهی منظم و غنی برای نگهداری تمام این گونه ها الزامیست.
برای نگهداری نیاز به نور متال هالید و یا لامپ های T5دارد.

منبع:theaquaticplantsociety.org