معرفی کتاب شناسایی نژادهای معروف گربه
نام این کتاب شناسایی نژاد های معروف گربه است که همراه با مطالبی پیرامون مراقبت های اولیه و بهداشت میباشد.

تعداد صفحات: 216 صفحه

توضیحات:پیوست رنگی، گلاسه مصورسرفصل های کتاب:کلیاتی در مورد گربه،طبقه بندی نژادهای مختلف گربه،مشخصات گربه های موبلند،مشخصات گربه های موکوتاه،مراقبت از بچه گربه ها،مراقبت های بهداشتی در گربه،بیماریهای تولید مثل در گربه،رژیم های غذایی در گربه و....

و به معرفی این نژاد ها میپردازد:

گربه ايراني

گربه بنگال

گربه آنگورا

گربه سيامي

گربه حبشي

گربه برمه اي

گربه مشرقي

و... می باشد.