گروهی از باکتری های دریایی در چند اکوسیستم دریایی شناخته و کشف شده اند که بازدارنده شعله های آتش بوده و همانند کپسول های آتش نشانی عمل می کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشکده سن دیه گو کالیفرنیا، باکتری های دریایی را در مکان های مختلفی از دریا مانند صخره های مرجانی، رسوبات و علوفه های دریایی seagrasses کشف کرده اند که قادر به تولید مواد شیمیایی به نام اتر دی فنیل polybrominated هستند.
باکتری های دریایی ماده شیمیایی اتر دی فنیل تولید می کنند که یک ماده ضد حریق بوده (مانع از پیشرفت حریق می گردد) و حاوی مواد ضد اشتعال سمی مانند ترکیبات کلر و برم است. این مواد از لحاظ شیمیایی به گروه دیگری از مواد سمی به نام PCB ها مرتبط هستند.
"بردلی مور"، یکی از محققان دانشگاه سن دیه گو می گوید:" کشف باکتری های دریایی که از نظر بیولوژیکی دارای خواص بازدارنده آتش هستند و در محیط دریایی زندگی می کنند، شگفتی و نگرانی ما را برانگیخت. این اولین باری است که چنین باکتری های شناسایی شد ه اند".

وی علت نگرانی خود را این گونه توضیح می دهد:" این باکتری دریایی به دلیل دارا بودن ترکیبات سمی مانند کلر و برم می تواند برای انسان ها و دریا مضر باشد. اما باید در مطالعه دیگری به بررسی تاثیر رشد و نمو این باکتری دریایی بر دریاها و همینطور تاثیر آنها بر سلامت انسان پرداخت."

منبع:مهر