تاپ ناپ: در آفریقای جنوبی برای اینکه کرگدن های غول پیکر و سنگین را به مناطق امن منتقل کنند راهی بهتر از بلند کردن آنها توسط هلیکوپتر پیدا نکردند. البته این کار را بعد از بیهوش کردن کرگدن ها انجام دادند. واقعا حیف است که کرگدن ها این موقعیت کم نظیر در زندگی خود را درخواب سپری کردند.
منبع : برترین ها