به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درحاشیه اولین مجمع محیط زیست ملل متحد ،در جلسه شام کاری به دعوت مشترک وزیران محیط زیست لهستان، پرو و فرانسه به عنوان مهمان ویژه شرکت و در سخنانی پیرامون چگونگی پیشرفت و لوازم تنظیم توافقنامه ای همه جانبه گفت: اعتماد سازی میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به منظور حصول اطمینان از پایبندی کشورهای توسعه یافته به تعهدات تاریخی و تعهدات جدید خود ضروری است.

وی با اشاره به اینکه لازم است کشورهای صنعتی در مسیر دسترسی به توافقنامه جایگزین پروتکل کیوتو تلاش کنند، خاطر نشان کرد که رعایت توازن، انصاف و عدالت در سند و در تنظیم تعهدات بایستی مدنظر باشد و همه بدانند که اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت باید از محوری ترین ملزومات توافق نامه قرار گیرد.

ابتکار تاکید کرد پذیرش تعهدات از سوی کشورهای درحال توسعه از سال 2020 به بعد به پذیرش و اجرای تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، انتقال فناوری، ظرفیت سازی و تأمین منابع مالی توسط کشورهای توسعه یافته برای کشورهای درحال توسعه بستگی دارد و این موارد بایستی در دوره زمانی 2015 تا 2020 تحقق یابد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: افکار عمومی اکنون درباره تغییرات آب و هوا به آگاهی رسیده و اثرات آن را در همه جای جهان تجربه می کند. در منطقه ما خشکسالی و کاهش بارش از یک سو و سیل و تخریب اراضی کشاورزی از سوی دیگر امنیت غذایی را به مخاطره انداخته که اینها اثرات ملموس گرمایش جهانی است.

ابتکار با اشاره به اینکه ایران در منطقه ای قرار گرفته که میانگین 1 تا یک و نیم درجه سیلسیوس افزایش دما را تجربه کرده، بر ضرورت توجه به آسیب پذیری و شکنندگی محیط زیست این منطقه تأکید کرد.


منبع:باشگاه خبر نگاران