"میکی آسای"، عکاس ژاپنی، یکی از با استعدادترین عکاسان ماکرو محسوب می شود که با زندگی مورچه ها و موجودات دیگر در دنیایی مینیاتوری از سنگ ها، گل ها و آب همراه شده است. فعالیت وی در این زمینه با خرید یک لنز ماکرو و عکسبرداری در باغ شخصی وی آغاز شد. نگاه ریزبینانه آسای خیلی زود زیبایی قطرات باران و جاندارانی کوچک مانند مورچه ها را شکار کرد. بر همین اساس، ایده عکسبرداری هر چه زیباتر از این مناظر در وی شکل گرفت.


آسای که در هوکایدو ساکن است صبر را عامل کلیدی برای ثبت مناظری طبیعی و واقعی عنوان کرده است. وی هیچ کنترل و هدایتی روی حرکت مورچه ها انجام نداده و شرایطی طبیعی را ثبت می کند. به گفته آسای، برای حضور در دنیای ماکرو باید از یک سه پایه، سرعت شاتر مناسب و عمق میدان استفاده کرده و سپس بر اشتیاق و صبر خود متکی باشید.
منبع:زیست نیوز