اسم: goliath
حداکثر سایز 33 سانت و وزن 3 کیلوگرم
زیستگاه کامرون و گینه
منبع ویکی