جنگلهای استان فارس همچنان در حال سوختن هستند، آتشی که مردم با سهل انگاریهایشان به جان عرصه های طبیعی فارس می اندازند و بدین سبب این استان را وارد بحران حریق در جنگلها کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، "تفریح، جنگل، آتش" شاید این سه کلمه در نگاه اول چندان مرتبط با یکدیگر به نظر نیایند اما این سه واژه اگر در قالب یک حادثه قرار گیرد به خوبی ارتباط معنایی پیدا خواهد کرد. "مردمی که برای تفریح به جنگلهای فارس می روند و آتشی که روشن می کنند دامن درختان را می گیرد و ناگهان هزاران هکتار را طعمه حریق می کند".
این جمله توصیف کاملی است از حال این روزهای جنگلهای فارس که یکی پس از دیگری در اثر سهل انگاری مردم می سوزند و از بین می روند.
آخرین قربانی جنگلهای فارس نیز مربوط به منطقه سده در شهرستان اقلید است که طی آن دشت بکان روز یکشنبه در آتش می سوزد و آنچنان این حریق وسعت پیدا می کند که همچنان به جنگلهای ارتفاعات منطقه سرایت کرده و ماموران منابع طبیعی به همراه نیروهای مردمی و سایر ارگانها بالاخره بعد از یک روز تلاش، ساعت هفت صبح روز دوشنبه قادر به مهار آن شدند.
مدیر کل منابع طبیعی استان فارس خودش نیز در منطقه حضور داشته و به کمک اطفا کنندگان حریق شتافته تا بتواند در این رویداد کمکی کرده باشد هرچند که بعد از اطفای حریق متوجه می شود که دستانش نیز دچار مقداری سوختگی شده است.


کاظم بردبار در این رابطه از مردم می خواهد وقتی برای تفریح به عرصه های طبیعی می روند به هیچ عنوان آتش روشن نکنند.

وی در گفنگو با خبرنگار مهر گفت: آتش منطقه سده از مراتع شروع شد و سپس به ارتفاعات رسید و تا صبح روز دوشنبه جنگلهای منطقه در حال سوختن بود و بعد از آن مهار شد.


مدیر کل منابع طبیعی فارس با تاکید بر اینکه آتش سوزی جنگلهای فارس ظرف ماه های گذشته نگران کننده شده و اکنون در حالت بحرانی قرار دارد، افزود: آمار آتش سوزی جنگلهای فارس تا پیش از این آتش سوزی و چند حریق اخیر، به دو هزار و 100 هکتار رسیده و این در حالیست که آمار حریقهای این چند روز را نیز باید به آن اضافه کرد.
بردبار با تاکید بر اینکه سطح وسیعی از این آتش سوزیها ناشی از بی تدبیری مردمی است که به جنگلها می روند، افزود: البته بخش دیگری از حریقها نیز عمدی است که مربوط به توسعه باغات مردم محلی می شود که با این هدف جنگلها را آتش می زنند.
وی با اشاره به حریقهای ناشی از سهل انگاری مردم گفت: مردم به هیچ عنوان نباید در عرصه های طبیعی آتش روشن کنند زیرا با یک آتش کوچک، ناگهان دهها هکتار جنگل طعمه حریق می شود.
مدیرکل منابع طبیعی استان فارس آتش زدن کاه و کلش برای کشت دوباره در مزارع را نیز یکی دیگر از علتهای آتش سوزی ناشی از سهل انگاری مردم در مسیر شیراز به سعادت شهر دانست و افزود: اگر فقط یک مقدار بسیار کوچک از این کاهی که آتش گرفته وارد جنگلها شود حریقهای گسترده ای ایجاد می کند.

وی با اشاره با اینکه در آتش سوزی "سده" تعداد زیادی از درختان بنه، ارژن و بوته های گون در آتش سوخت، افزود: شرایط آتش سوزی در جنگلها به گونه ای است که به عنوان مثال سالها بود که در مناطق نظیر مهر و لامرد حریق نداشتیم اما امسال طی فقط دو روز 9 فقره آتش سوزی گزارش شد.


وی با اشاره به اینکه وضعیت عرصه های طبیعی فارس به گونه ای که است که شرایط رخ دادن حریق بسیار زیاد است، افزود: ما هیچگاه در این فصلها آتش سوزی نداشتیم اما این وضعیت آتش سوزیها نگرانیهای زیادی را ایجاد کرده است.


بردبار در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در عین حالی که مردم باید نسبت به این مسائل دقت نظر داشته باشند، باید اعتبارات مناسبی نیز به این مجموعه تزریق شود تا در رابطه با فرهنسازی بتوان اقدامی کرد، افزود: امسال در بحران قرار داریم و نیازمند تزریق اورژانسی اعتبارات هستیم تا بتوان در زمان وقوع حریق عملکرد مطلوبی را داشته باشیم.
به گزارش مهر، به هر حال سهل انگاریهایی که از سوی مردم در این رابطه رخ می دهد را خودشان می توانند به خوبی مدیریت کنند تا تفریح چند ساعته آنها موجب آتش سوزی وسیع و خسارتهای غیر قابل بازگشت به جنگلهای استان نشود.
..............................
گزارش: هژیر فتحی


منبع:زیست نیوز