مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت:

پایان «میش‌مرغ » در همدان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: هیچ‌گونه میش مرغی در زیستگاه‌های همدان وجود ندارد.

به گزارش زیست آنلاین از ایسنا قربانعلی محمدپور، افزود: در بررسی‌ها، بازدیدها و پایش‌های میدانی از تنها زیستگاه معروف میش‌مرغ واقع در دشت اسدآباد با وجود گزارش‌های دریافتی مبنی بر مشاهده این گونه، هیچ میش‌مرغی در این زیستگاه نبود.

وی اظهارکرد: با انجام مباحث توسعه‌ای در دشت اسدآباد و تغییر کاربری‌های زیاد در این منطقه به منظور توسعه ناپایدار کشاورزی و صنعت، این زیستگاه دست خوش تغییر و تهدید شد و در هفت سال اخیر هیچ گونه میش مرغی در آن منطقه مشاهده نشده است.

منبع:ایسنا