فرارو: شیرگرسنه در حالی که مدت ها در کمین شکار نشسته بود نتوانست آهوی جوانی که به چنگ آورده بود را شکار کند.

"اریک سوان" عکاس طبیعت که چندی پیش در پارک حیات وحش افریقا مشغول عکاسی بود شیر ماده ای را دید که در علفزارها در کمین شکار نشسته بود. دو آهوی جوان پس از لحظاتی بدون اینکه متوجه حضور شیر شوند از کنار او گذشتند. در یک لحظه شیر از جا پرید و یکی از آهو را در چنگ آورد؛ آهوی جوان در یک لحظه سعی کرد تلاش خود را برای بازگشت به زندگی و فرار از چنگ شکارچی انجام دهد. او با یک ضربه به دهان شیر و خیزی بلند توانست از میان دستان شیر گرسنه درامده و فرار کند. عکاس می گوید پس از دیدن عکس ها متوجه شده که یکی از چشم های شیر کور بوده و شاید به همین خاطر آهو را از دست داده است.
منبع : برترین ها