واحد مرکزی خبر - 2 شکارچی متخلف در اردکان یزد دستگیر شدند .

ماموران یگان حفاظت محیط زیست اردکان مستقر در خرانق ، حین گشت و کنترل در شکارگاه کلوت خرانق این شکارچیان را دستگیر کردند .

مسئول حفاظت محیط زیست اردکان گفت : از این شکارچیان یک راس میش وحشی ، یک راس بره وحشی و یک قبضه اسلحه ، دوربین چشمی و تعداد 10 عدد فشنگ کشف کردند .

لطفی افزود : 2 متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.


منبع:زیست نیوز