منبع:زیست آنلاین

لینک : ماهی فوق العاده زیبا با نام تریگر دلقک + تصاویر