دارکوب کله‌سرخ
( نام انگلیسی: Rufous headed Woodpecker ) و ( نام علمی: Celeus spectabilis ) گونه‌ای پرنده از خانوادهٔ دارکوبان است که پیشتر دارکوب پیاوی جزو زیرگونه‌های آن شناخته می‌شد.

این پرنده در آمازون در شمال بولیوی، جنوب‌غربی‌ترین منطقهٔ برزیل در ایالت آکری، شرق اکوادور و شرق پرو یافت می‌شود. جنگل‌ها و درختستان‌های مرطوب گرمسیری زیستگاه طبیعی این پرنده را تشکیل می‌دهد. همچنین دارکوب کله‌سرخ بیشتر بر روی نی‌های خیزران مشاهده می‌شود.


منبع:جام فتو