تاپ ناپ: برخی از بودایی های ژاپنی سنتی خاص در رابطه با حیوانات خانگی دارند. آنها حیوانات خانگی خود را پس از مرگ درمراسمی بزرگوارانه می سوزانند و یک میز مخصوص که بر روی آن خاکستر و عکس حیوان خانگیشان قرار دارد ، در خانه خود می سازند. در این آلبوم عکس مردی بودایی و تشییع جنازه گربه خانگیش را مشاهده می کنید.
منبع : برترین ها