گرگان - خبرگزاری مهر : تیمار و درمان حیات وحش آسیب دیده در اداره کل محیط زیست گرگان.
منبع:مهر